Oznaczana symbolem ADD różnica między korekcją do czytania a dalą (określona w dioptriach), termin stosowany przy soczewkach progresywnych.

Inaczej: nastawność oka. Jest to zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach.

Powłoka soczewek okularowych, eliminująca sztuczne refleksy światła.

Inaczej: niezborność. Jest to wada refrakcji, której objawem jest zniekształcenie widzenia, spowodowane niesferycznością rogówki oka.

Określenie kierunku pryzmatu. Podawana za pomocą wartości kątów: od 0 do 360 stopni, lub w formie opisowej: nos ("bazą do nosa"), skroń ("bazą do skroni"), góra ("bazą do góry"), dół ("bazą do dołu").

Szkła cieniowane to potoczne określenie soczewek okularowych barwionych gradalnie. W takich szkłach przepuszczalność światła i intensywność zabarwienia zmienia się na całej ich powierzchni.

Wartość ta określa stopień korekcji astygmatyzmu. Wyrażony jest w dioptriach cylindrycznych. Tak jak moc/sfera może występować zarówno dla bliży jak i dali, a jego wartości mogą być "minusowe", jak i "plusowe".

Soczewki fotochromowe zaczynają ciemnieć w jasnym świetle słonecznym. To wygodny sposób ochrony oczu na zewnątrz przed promieniami UV i jasnym światłem bez konieczności noszenia ze sobą okularów przeciwsłonecznych.

Wartość współczynnika załamania światła materiału, z którego wykonane są soczewki, a więc szkła lub tworzywa sztucznego.

Choroba oczu, prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku (zawężenia pola widzenia). Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

Krótkowzroczność, inaczej miopia, to wada wzroku, w przebiegu której tor optyczny oka skupia obraz przed siatkówką.

Nadwzroczność, inaczej hiperopia, to wada wzroku, w przebiegu której tor optyczny oka skupia obraz za siatkówką.

To specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu oraz rehabilitacją związaną z korektą wzroku. Optometrysta dobierze odpowiednie okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe dla osób z wadami wzroku, a także filtry poprawiające jakość widzenia.

Jest to specjalista odpowiedzialny za wykonanie okularów na podstawie recepty od okulisty lub badań wykonanych przez optometrystę. Do optyka można się udać też w przypadku konieczności konserwacji lub naprawy uszkodzonych okularów.

Zajmuje się diagnozą i rehabilitacją przede wszystkim zaburzeń widzenia obuocznego i zaburzeń ruchomości gałek ocznych. Wspomaga pracę okulisty w procedurach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego.

Wartość określająca ustawienie cylindra w oprawie; podawana tylko w przypadku korekcji astygmatyzmu i szkieł cylindrycznych, przyjmuje wartości od 0° do 180°. Może być również zaznaczona na skali TABO zamieszczonej w górnej części recepty.

Rozstaw źrenic (PD) - odległość pomiędzy źrenicami (dokładnie od środka źrenicy prawego oka do środka lewego oka) podawana jest w milimetrach. Jeśli okulista nie poda jej na recepcie możliwe jest określenie PD z pomocą drugiej osoby.

Soczewki okularowe z polaryzacją eliminują szkodliwe działanie światła odbitego i zapewniają bardziej precyzyjne widzenie bez uciążliwych odblasków.

Parametr, który można znaleźć na recepcie od okulisty - jest podawany najczęściej w przypadku zeza. Moc zapisuje się w dioptriach pryzmatycznych, z dodatkowo podaną bazą pryzmatu.

Refrakcjonista zajmuje się wadami refrakcji układu optycznego oka (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm lub starczowzroczność). Dobierze okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe, które pozwolą skorygować wymienione wady wzroku.

Wartość ta określa moc i siłę soczewki. Wyrażona jest w dioptriach. W zależności od wady wzroku podawana jest ona na recepcie ze znakim "-" w przypadku soczewek do bliży oraz "+" w przypadku soczewek do dali.

Szkła składające się de facto z dwóch soczewek - głównej do dali oraz mniejszej (tzw. segmentu) do bliży.

Soczewki okularowe, służące do korekcji jednej wady wzroku - dodatniej lub ujemnej.

Inaczej: presbiopia. Przypadłość związana z procesami starzenia się organizmu, objawiająca się pogorszeniem widzenia na bliskie odległości.

Filtr stosowany w okularach przeciwsłonecznych, blokujący wszystkie promienie świetlne do długości 400 nanometrów (w tym wszystkie promienie słoneczne UVA i UVB, szkodliwe dla wzroku).

Inaczej: katarakta. Choroba oczu, prowadząca do zmętnienia soczewki. Powoduje to utrudnienie promieniom świetlnym przedostanie się do siatkówki, czego konsekwencją jest upośledzenie ostrości wzroku.

TOP